0

اعتبار


در ازای خرید برخی محصولات اعتباری به شما تخصیص داده خواهد شد. این اعتبار درصدی از مبلغ خرید شما خواهد بود. اعتبار در واحد زمان برای شما در نظر گرفته میشود.

به طور مثال اگر شما یک محصول به مبلغ 500 هزار تومان خریداری نمایید و آن محصول دارای اعتبار 20 درصدی در 50 روز داشته باشد. شما مبلغ 100 هزارتومان اعتبار به صورت روزشمار ظرف مدت 50 روز دریافت خواهید کرد. به این معنا که روزانه دوهزارتومان به اعتبار جی ال ایکس شما افزوده خواهد شد.

شما میتوانید از اعتبار جی ال ایکس خود برای خرید هر یک از محصولات موجود در وبسایت جی ال ایکس استفاده کنید تا علاوه بر خرید محصول اصلی ظرف مدت کوتاهی با اعتبار جایزه محصولی دیگر تهیه کنید..

ادامه توضیحات بزودی.....