0

خشگیر ضد ضربه پارس

گلس های سری جدید  با چسبندگی بالاتر

دارای ضخامت 3 میلیمتری

این سری گلس ها تمام صفحه را پوشش میدهد .به جز قسمت بالای صفحه (سنسور های گوشی )


به من اطلاع بده