0

باتری G6

باتری جدید با قدرت و ولتاژ 3200 میلی امپر