0

هندرفری اریا

پیشنهاد جی پارت  برای هندزفری گوشی اریا

طول کابل 1متر و 20 سانت دارای میکروفن جهت ضبط صدا با کیفیت عالی قابل استفاده در هنگام برقراری تماس با تلفن همراه

طول کابل 1متر و 20 سانت دارای میکروفن جهت ضبط صدا با کیفیت عالی قابل استفاده در هنگام برقراری تماس با تلفن همراه

پیشنهاد جی پارت  برای هندزفری گوشی اریا