0

قلم حرارتی

قابل استفاده برای iphone -ipad و سایر گوشی های دارای صفحه نمایش حرارتی


به من اطلاع بدهقابل استفاده برای iphone -ipad و سایر گوشی های دارای صفحه نمایش حرارتی