0

تلفن تیپ تل 144

Tip Tel 144

تلفن تیپ تل 144

دریافت تماس

ایجاد تماس

شماره گیری مجدد حافظه مستقیم شماره گیری سریع

موزیک انتظار پشت خط

تنظیم بلندی صدای ایفون

انتخاب زنگ

شماره گیری به دو روش تن و بالس


به من اطلاع بده