0

فلت اتصال برد بالا به پایین جی ال ایکس اسپارک 1

MINE FPC GLX SPARK &SPARK1