0

دستچین هفته

موس بی سیم XP _ 1450WA

MOUSE XP_1450WA

 XP موس بی سیم
دارای 4 کلید 
 DPI  1600 دارای دقت
محدوده ی اتصال 10 متر 
 

تخفیف 10 هزار تومان
بدون تخفیف: 80,000 تومان