0

دستچین هفته

کارت ریدر(otg)earldome et-ot09

otg earldome et-ot09

قالیت اتصال به رم ریدر/گیرنده دیجیتال/موس و کیبورد

بدون نیاز به راه انداز

تخفیف 3 هزار تومان
بدون تخفیف: 18,000 تومان