0

کارت ریدر(otg)earldome et-ot09

otg earldome et-ot09

قالیت اتصال به رم ریدر/گیرنده دیجیتال/موس و کیبورد

بدون نیاز به راه انداز


به من اطلاع بده